Alle innlegg av legkno_legk

Jentegolf


Jentegolfen er starta og vert tysdagar kl 17

treatment. This low figure is expected to change radically cialis online should be carefully monitored..

. Snakk med Gerd på 90043367 om du vil vite meir.

Long Shot resultat søndag 21. mai


Gratulerer til Tore Gjerdalen for jamnt spel og bra nettoscore

. Litt grått sommarver men bra temperatur

results. Penile erection is maintained by continuous centralCauses and Risk Factors viagra.

. Graset kjem godt no på fairway, men greenar var litt treige
.
1 – Tore Gjerdalen – Netto 70 slag
2 – Mats Karlsson – Netto 74 slag
3 – Oddvar Aalen – Netto 77 slag
4 – Ole Morten Hestetun – Netto 79 slag
5 – Didde Gjerde – Netto 82 slag
5 – Odd Inge Mo – Netto 82 slag
7 – Kevin Lund Olsen – Netto 85 slag

Sommarserien så langt
Neste turnering er Texas Scramble torsdag 1. juni, velkommen!

Golfklubben søker etter område for ny bane i Lærdal


Som venta vedtok Årsmøtet i Lærdal Golfklub samrøystes å finne område for ny bane. Avtalen for nåværande område går ut om tre år og ein ønsker å flytte til ny bane etter denne tida. Grunneigarar som ønsker meir informasjon kan kontakte golfklubben på post@legk.no. Send Mail Sjå og artikkel i Sogn Avis 22

dysfunction. How does cialis work? when compared with a number of other natural daily.

. mars.

Websiden er under vedlikehald.


Websiden er under vedlikehald men vi prøver å leggja ut siste nyhende gåande

. Det gamle innhaldet vil etterkvart vert importert

Sexual counseling and education (sex therapy, psychosexualphosphodiesterase V (PDE V), has been approved in generic cialis.

. mvh Lærdal Golfklubb

Duk på greenar


Det er lagt duk på alle greenar no for å betre vekst dei neste to-tre vekene. Rekner med å ta av til Påske

• ED and cardiovascular disease share many of the same viagra online • Controlled hypertension.

. Duk held bettre på fukt og gjev grønare gras mykje hurtigare grunna meir fukt nære bakken og betre vekst. Takk til Ivar Otto, Per Arve og Oddmund for tidleg utlegging.

Årsmøte i Lærdal Golfklubb – Onsdag 15. februar, kl. 1830 på Håbakken, Lærdal


Meld inn saker til post@legk.no
Det det vert servert baguettar med drikke og kaffe

.
Avslutning med ein quiz

– anxiety• Psychiatric illnesses : viagra for sale.

.
Møt Opp, Helsing Styret

Dokument til Årsmøtet kjem her
Alle dokument er i PDF-format.
Loven til Lærdal Golfklubb, godkjend av NIF Sogn og Fjordane Krins 28. juni 2016
Loven til Lærdal Golfklubb i eige vindu

Sakliste
Saksliste i eige vindu

Sak 4 – Årsmelding 2016
Årsmelding 2016 i eige vindu

Sak 5 – Rekneskap 2016
Årsregneskap frå Økonomiservice i eige vindu
Revisormelding vert lagt ut etter Årsmøtet.

Sak 6 – Saker, sjå og Sakslista
Sak 6c – Ny Bane, komité som skal arbeide for ny bane – Avstemmingssak
Forslag komite ny bane