Klubbmeisterskap i Simulatorgolf – Utsett

KM over 36 hol. Er utsett grunna ugreie med oppsett. Dei som har spelt vil få refundert Startkontingent (Vipps, vil ta litt tid, må vente på Vipps-oppgjer).