Alle innlegg av Petter Lossius

Oppdatering på Framdrift Arbeid Ny Bane

Lærdal Kommune – Kommunestyret
Oppstart av ny privat reguleringsplanprosess for ny golfbane på Sløgrandane på Ljøsne. Føremålet med planarbeidet er å etablere 9-hols golfbane på Ljøsne. Oppstart har tidlegare vore varsla, men planområdet er no flytta.
Meir informasjon på kommunen si heimeside eller kontakt areaplanleggjar.
Innspel til planarbeidet vert å senda til Lærdal kommune innan 24. januar 2020.

AVSLUTNING DUGNAD

DET VERT AVSLUTNINGSDUGNAD LAURDAG 26. OKTOBER kl 10-15.
GOLFKLUBBEN YNSKER ALL HJELP VELKOMMEN.

Dugnadsturnering, 6 hol.
Varm mat.
Rydding.

SISTE OFFISIELLE DAG FOR SPEL PÅ BANA ER SØNDAG 20. OKTOBER 2019.
Det vert truleg mogleg å spele meir utover hausten, men arbeid vert starta med fjerning anlegg.

BANA VERT IKKJE OPNA I 2020.

Lærdal Golfklubb arbeider med prosjekt ny golfbane. Det er godkjent av Lærdal Kommune. Opning ny bane kan bli tidleg 2021.
.
.
.
.