Innmelding

Medlemskap 2022.

Lærdal Golfklubb har 3 ulike medlemskap for sesongen 2022. Kontigenten blei vedtatt på årsmøtet og er som følger:

Type Kode 2020 2021 2022
Senior greenfee (Fjernmedlemskap) FJSH 825 840 850
Junior greenfee (Fjernmedlemskap) FJJH 425 430 430
Støttemedlem med Norsk golf STNGK 510 510 510

For 2020, 2021 og 2022 har vi ikkje fritt spel siden vi ikkje har eigen bane.

Info om kategoriar:

Dette er inkludert i medlemskapet:

Medlemsbladet frå NGF, Norsk Golf, 8 nummer pr år

. 1 blad per husstand
Rett til å delta på klubbkveldar, juniortreningar, damekveld
Rett til å delta på klubbmeistarskapet
Du er forsikra på golfbana gjennom NGF

Ved eventuelle spørsmål; send e-post til post@legk.no eller ring klubbtelefon på 471 76 404 (ikkje SMS).

    Obs Internet Explorer eller Firefox bruk åååå-mm-dd

    Eg er gjort kjent med at utmelding må skje innen 31.12. i kalendaråret.
    Dersom ikkje utmeldinga er Lærdal Golfklubb i hende innan 31.12. er ein som medlem å regne påfølgjande år.

    Hovudmeldem
    HCP kortIngen