Golfklubben søker etter område for ny bane i Lærdal


Som venta vedtok Årsmøtet i Lærdal Golfklub samrøystes å finne område for ny bane. Avtalen for nåværande område går ut om tre år og ein ønsker å flytte til ny bane etter denne tida. Grunneigarar som ønsker meir informasjon kan kontakte golfklubben på post@legk.no. Send Mail Sjå og artikkel i Sogn Avis 22

dysfunction. How does cialis work? when compared with a number of other natural daily.

. mars.