Duk på greenar


Det er lagt duk på alle greenar no for å betre vekst dei neste to-tre vekene. Rekner med å ta av til Påske

• ED and cardiovascular disease share many of the same viagra online • Controlled hypertension.

. Duk held bettre på fukt og gjev grønare gras mykje hurtigare grunna meir fukt nære bakken og betre vekst. Takk til Ivar Otto, Per Arve og Oddmund for tidleg utlegging.