Alle innlegg av Petter Lossius

Banestatus MOT KM

KM er laurdag-søndag 24-25. august.
10. august: Fram mot KM vert greenar vertikalskjert tre ganger med dressing for å ta vekk thatch og mose for meir hard green med betre rull. Det vil gi striper på green.

Einar Asperheim

Golfklubben vil vise sin takksemd til Einar med ein bårebukett tirsdag 30. juli. Klubben takker for støtte med revisorarbeid som heva kvaliteten på administreringa av klubben, fast deltaking alle dugnader og engasjement på bana.

Einar Hagen

Einar Hagen, Æresmedlem i klubben, gjekk bort mandag 13. mai 2019. Han var ein av initiativtakarane til ein golfklubb i Lærdal omkring århundreskiftet, og han tok del i arbeid som leidde til at klubben vart stifta 1. januar 2000. Einar fortsatte som ein nykelperson dei neste åra med fleire år som leiar, og etter kvart som støttande styremedlem. Han var en golfspelande leiar og sytte etterkvart å skape Seniorgruppa, som framleis er den best fungerande spelargruppa i klubben. Einar Hagen vart samrøystes innstemt som Æresmedlem i Lærdal Golfklubb i 2012. Klubben takkar Einar Hagen og familien hans for innsats opp gjennom åra.

Texas Scramble 2. Påskedag

Årets fyrste Scramble ga klar siger til Øystein Ullebø Sandnes/Eirik Fimreite med 69 slag over 18 hol. Flott ver som ble varmt utpå dagen, og nyklipte greenar og nysatte flagg bidrog til ein god dag på bana. Fire lag var med, dei tre andre var
Per Arve Paulsen/Ivar Otto Rikheim
Oddvar Aalen/Petter Lossius
Kjetil Karlsen/Morten Sortland
Sjå under Hendingar til høgre på sida for terminliste.