Ekstraordinært Årsmøte torsdag 17. desember

Innkalling etter styrevedtak onsdag 2. desember.
Sak: Vedtak om golfklubben sitt bidrag til kalkyle for finansiering nye banen.
Orienteringssaker knytta til arbeid med nye banen.

NB – dette blir er Teams møte dvs. du vil få tilsendt en link, derfor må vi ha påmelding pr epost til post@legk.no.
Helsing Styret ved Petter, Øystein, Gerd, Mats, Oddvar og Jørn.