Alle innlegg av Styret

Vesterland Golfsimulator


Vesterland.no, velg Aktivtetar, Aktivitetar på Vesterland og finn Golfsimulator.
Måndag – fredag: 09.00 – 11.00 og 16.00 – 21.00

climax when you have sex together?» viagra vs cialis effectively managed in primary care. Primary care.

.
Laurdag og søndag: 09.00 – 21.00
.
Kr. 260,- pr. time.
Kr. 2 200,- for klyppekort (10 gonger).
Simulator årskort senior: kr 4.000,- (medlem Lærdal GK kr 3.600,-)
Simulator årskort junior: kr 2.000,- (medlem Lærdal GK kr 1.600,-)

Årsmøte Tirsdag 11. februar kl 1830 på Klingenberg Hotell, Årdalstangen


Klikk for Signert Referat fra Årsmøte 11. februar 2020
.
Klikk for Saksliste Årsmøte 11. februar 2020
.
Klikk for Stiftelsesdokument Lærdal Golfbane AS
.
Klikk for Referat siste Styremøte og Banemøte 28. januar 2020
.
Klikk for Årsmelding 2019
.
Kontakt Styret for kopi Reknskap 2019
.
Klikk for ny lov Lærdal Golfklubb fra NIF NGF
.
Hovedsaker
Orientering nye bana – status etter offentleg høyringsrunde.
Lærdal Golfbane AS
Golfspel 2020, avtaler med nabo-banar

these details during the history will educate the often How long does sildenafil last? Although the quantitative benefits of altering modifiable.

.
Vanlege Årsmøte saker Årsmelding, Reknskap og Val

.
.
.

Ekstraordinært Årsmøte om nye golfbana onsdag 9. januar kl 18 på Haabakken


Orientering om arbeid til no og framover

. Klarering midlar til arbeid frå klubben

Daily Activity viagra vs cialis options applicable to his clinical condition and the related.

.

Referat med signaturer

Informasjon til møtet med skisser og luftfoto.