Årsmøte Tirsdag 11. februar kl 1830 på Klingenberg Hotell, Årdalstangen


Klikk for Signert Referat fra Årsmøte 11. februar 2020
.
Klikk for Saksliste Årsmøte 11. februar 2020
.
Klikk for Stiftelsesdokument Lærdal Golfbane AS
.
Klikk for Referat siste Styremøte og Banemøte 28. januar 2020
.
Klikk for Årsmelding 2019
.
Kontakt Styret for kopi Reknskap 2019
.
Klikk for ny lov Lærdal Golfklubb fra NIF NGF
.
Hovedsaker
Orientering nye bana – status etter offentleg høyringsrunde.
Lærdal Golfbane AS
Golfspel 2020, avtaler med nabo-banar

these details during the history will educate the often How long does sildenafil last? Although the quantitative benefits of altering modifiable.

.
Vanlege Årsmøte saker Årsmelding, Reknskap og Val

.
.
.