Årsmøte onsdag 6. februar 2019 kl 18 på Haabakken


Send inn saker du ynskjer å ta opp til post@legk.no

how would buy viagra 27• Chronic medical illness :.

.
Mail legk@postno om du ønsker kopi dokument
.
Det vert pizza og kanskje quiz. Møt Opp, Helsing Styret

Dokument til Årsmøtet – dokument er i PDF-format
.

Loven til Lærdal Golfklubb i eige vindu

Referat fra Årsmøtet i eige vindu (klar)

Sak4 Årsmelding 2018 i eige vindu (klar)