Lokal Regel Droppsone Hol 1, 2


Vi vil ikkje at spelar skal gå i høgt gras

. Difor Droppsone ved green hol 2
. Fri dropp gjeld for Hol 1 når ball er i høgt gras i bakke foran raud tee

focused laboratory studies. sildenafil side effects 47Intraurethral Therapy.

. Fri dropp gjeld for Hol 2 når ball er i høgt gras ved låven.