Bana er OPEN


Bana er no OPEN og greener er OPNE.
MERK Det ligg eit hjortekadaver i skogen ved hol 5, det vert snart fjerna.
Det er ikkje venta frost framover, men om det er frost på greenar ber vi om at dei ikkje vert brukt
.
Oversikt 2018 Turneringer og Arrangement per 7

. april.