Vårdugnad og Banestatus


31

. mars: Banestatus framleis stengt. Bana er framleis blaut, med skifte mellom blaut og frost som gjev risiko for rot-skader.

VÅRDUGNAD er lørdag 6. april, start kl 1030

page 23EVALUATION AND ASSESSMENTundergo cardiac evaluation and management prior to cialis online.

. Hovedjobb er rydding greiner. Blir enkel lunch og 6-hols dugnad-turnering. Banen vert rekna som OPEN etter dugnaden (med vanlig varsel om ikkje spel på frosne greenar). Ta kontakt med Ivar Otto (97065990) eller Jørn (92856349) som leier dugnaden.

Garden varsler
Det er lekkasje i eit vassrøyr frå brønn og inn mot hovudhuset på Rikheim. Pr no er det grave eit hol i bakken omtrent ved smia på hol 3 og lekkasjen er ein stad mellom der og hovudhuset. Forhåpentlegvis slepp ein å grave heile vegen tilbake til gardstunet. Me beklagar dei utfordringane dette kanskje vil føre med seg.