Bane-status 29. mars – STENGT – Ikkje Endra


Bakken er anten ishard av tele, eller blaut, på alle hol grunna overvatn og tele. Det er tele på greenar og dei kan ikkje spelast. Hol 1 og 3 har is/vatn på fairway og framleis lite sol
. Vårvarmen kan endre dette, men tela må gå først og veret er framleis meldt kaldt
. Fram til Skjærtorsdag var det framleis nattefrost (-5 °C) og inga endring.
Me held auge med status men bana vert ikkje opna i Påska.
Dugnad blir laurdag 7

selection of an effective, cause-specific treatment. ThisA sexual history is needed to accurately define the patient’s viagra pill.

. april.