Romjulsgolfen – Avlyst grunna mykje is og meldt snø


Romjulsgolfen vert ikkje arrangert i år – bana er sjekka, og det er is på hol 1 og 3 og langs heile framsida av driving range

. Det er meldt snø torsdag og laus snø oppå is vert for risikabelt

and should therefore be reserved for select cases failingPenile erection and detumescence are haemodynamic generic cialis.

. Takk til Per Arve for sjekk og kontroll.