Einar Hagen

Einar Hagen, Æresmedlem i klubben, gjekk bort mandag 13. mai 2019. Han var ein av initiativtakarane til ein golfklubb i Lærdal omkring århundreskiftet, og han tok del i arbeid som leidde til at klubben vart stifta 1. januar 2000. Einar fortsatte som ein nykelperson dei neste åra med fleire år som leiar, og etter kvart som støttande styremedlem. Han var en golfspelande leiar og sytte etterkvart å skape Seniorgruppa, som framleis er den best fungerande spelargruppa i klubben. Einar Hagen vart samrøystes innstemt som Æresmedlem i Lærdal Golfklubb i 2012. Klubben takkar Einar Hagen og familien hans for innsats opp gjennom åra.

Texas Scramble 2. Påskedag

Årets fyrste Scramble ga klar siger til Øystein Ullebø Sandnes/Eirik Fimreite med 69 slag over 18 hol. Flott ver som ble varmt utpå dagen, og nyklipte greenar og nysatte flagg bidrog til ein god dag på bana. Fire lag var med, dei tre andre var
Per Arve Paulsen/Ivar Otto Rikheim
Oddvar Aalen/Petter Lossius
Kjetil Karlsen/Morten Sortland
Sjå under Hendingar til høgre på sida for terminliste.

kontingent for 2019

Faktura med medlemskontingent for 2019 er no sendt ut pr. e-post (ligg muligens også i Golfbox). Me oppfordrar alle til å betala kontigenten snarast råd då dette skapar mindre etterarbeid for klubben. Ta kontakt på e-post post@legk.no eller tlf 47176404 (ikkje SMS) ved eventuelle spørsmål.

Vårdugnad og Banestatus

31. mars: Banestatus framleis stengt. Bana er framleis blaut, med skifte mellom blaut og frost som gjev risiko for rot-skader.

VÅRDUGNAD er lørdag 6. april, start kl 1030. Hovedjobb er rydding greiner. Blir enkel lunch og 6-hols dugnad-turnering. Banen vert rekna som OPEN etter dugnaden (med vanlig varsel om ikkje spel på frosne greenar). Ta kontakt med Ivar Otto (97065990) eller Jørn (92856349) som leier dugnaden.

Garden varsler
Det er lekkasje i eit vassrøyr frå brønn og inn mot hovudhuset på Rikheim. Pr no er det grave eit hol i bakken omtrent ved smia på hol 3 og lekkasjen er ein stad mellom der og hovudhuset. Forhåpentlegvis slepp ein å grave heile vegen tilbake til gardstunet. Me beklagar dei utfordringane dette kanskje vil føre med seg.