Duk på greenar

Det er lagt duk på alle greenar no for å betre vekst dei neste to-tre vekene. Rekner med å ta av til Påske. Duk held bettre på fukt og gjev grønare gras mykje hurtigare grunna meir fukt nære bakken og betre vekst. Takk til Ivar Otto, Per Arve og Oddmund for tidleg utlegging.