Framdrift Arbeid Ny Bane – Klikk Her

1. juni, Dialogmøte etter Høyringa – Dialogmøte vert arrangert av Lærdal Kommune, men Statsforvaltar har krevd møte på Leikanger. Monika Lysne (Lærdal Kommune) har kalt inn Petter Lossius og Per Åke Evjestad for klubben, og prosjektleiar nye bana, Trond Øyen Einemo.
.
4. mai, Høyring avslutta, tre motsegner.
.
21. mars 2022 – Nye bana er no ute på Høyring – Høyringa tek 6 veker, slutt 4. mai.
.