Årsmøtet blir tirsdag 9. februar, start kl 19, nettmøte

Godt Nytt År
Saksliste følger, helsing Styret ved Petter, Øystein, Gerd, Mats, Oddvar og Jørn.