Oppdatering på Framdrift Arbeid Ny Bane

Link til full oversikt – Framdrift Arbeid Ny Bane
.
Nyaste Aktivitet – Planprogram – Godkjenning-prosess
Neste no er å sette i gang Høyring – dette må iverksettast av klubben selv – Styremøte på det torsdag 28. mai.
.
Kommunestyret vedtok: Kommunestyret er positiv til at planområdet for ny golfbane på Ljøsne vert utvida til å omfatte masseuttak på Mo, og at framlegg til Planprogram for felles planprosess vert lagt ut til offentleg ettersyn og høyring.