Oppdatering på Framdrift Arbeid Ny Bane

Lærdal Kommune – Kommunestyret
Oppstart av ny privat reguleringsplanprosess for ny golfbane på Sløgrandane på Ljøsne. Føremålet med planarbeidet er å etablere 9-hols golfbane på Ljøsne. Oppstart har tidlegare vore varsla, men planområdet er no flytta.
Meir informasjon på kommunen si heimeside eller kontakt areaplanleggjar.
Innspel til planarbeidet vert å senda til Lærdal kommune innan 24. januar 2020.