Kategoriarkiv: Ymse

Banestatus

Første vertikalskjæring greenar tirsdag 28. Greenar er derfor treigere til neste klipping. Etter vertikalskjæring vil graset vekse saman bettre og gi jamnare dekking. Neste dressing blir omlag 5. juni – skal gi raskere greener.
Fairway nettopp klipt.
Rough nettopp klipt.
Høgt gras langs bekker er trimma.
.

Einar Hagen

Einar Hagen, Æresmedlem i klubben, gjekk bort mandag 13. mai 2019. Han var ein av initiativtakarane til ein golfklubb i Lærdal omkring århundreskiftet, og han tok del i arbeid som leidde til at klubben vart stifta 1. januar 2000. Einar fortsatte som ein nykelperson dei neste åra med fleire år som leiar, og etter kvart som støttande styremedlem. Han var en golfspelande leiar og sytte etterkvart å skape Seniorgruppa, som framleis er den best fungerande spelargruppa i klubben. Einar Hagen vart samrøystes innstemt som Æresmedlem i Lærdal Golfklubb i 2012. Klubben takkar Einar Hagen og familien hans for innsats opp gjennom åra.