Web Cam

Førebels manglande løysing – Ny WebCam er innkjøpt og vert satt i drift når bane og internet kopling kjem.