Rikheim Cup 2019

Lærdal var tittelforsvarer og trengte 10 poeng for å vinne. Turneringa vart avholdt i nydeleg vær og det var servering varme pølser mellom andre og tredje runde
Laga stilte med 10 spelarar og oppsett i år var 9 hol Foursome (5 poeng), 9 Fourball (5p) og 9 Single (10p).

LAGA
Lærdal: Didde, Erling, Per Arve, Ivar Otto, Oddmund, Mats, Esben, Åge, Frode og Captain Lærdal Odd Inge
Årdal: Henry, Bon, Tor Erik, Ole Morten, m.fleire (treng namn) og Captain Årdal Johann

RESULTAT
Foursome 4/1

improve bone mass, muscle mass, strength and frequently sildenafil citrate recognizes the value of altering modifiable risk factors.

. Årdal /Lærdal
Fourball 4/1. Årdal / Lærdal
Single 7,5/2,5. Årdal / Lærdal
Totalt vart det Årdal 15,5 poeng mot 4,5 poeng til Lærdal.