Dugnad – Høst – Sjekkliste

dysfunctional communication patterns and comorbid sexual1 How long does cialis take to work?.

Jobb Tiltak Merknad
Flagg greener Sjekka stang for flis Ikke flising – tas inn når frost
Benker bana I bod eller vognstall Ein benk  ute
Benker uteplass Satt mot vegg ok
Bosplukk Plastposer ok
Bosskorger bana Samla inn, trenger et par nye
ok
Bos- og søppelkasser Tømmes plastpose ok
Raker bunkere SJEKKA SKAFT FOR FLIS KAST HVIS FLIS
Maskiner, aggregat Oddvar, Terje, Odd Inge Plan klar, Ransome til Årdal februar
Batteri Ivar Otto/Oddvar/Terje/Didde
Lagring avtalast
Golfbil, batteri Batteri holdes lada vinter Didde/Ivar Otto
Golfbil, forstilling
Oddvar, Terje Vert tatt inn til Årdal
Rull vekstduk greener Plasseres for våren Duk i posar
Leigetraller Inn lager Stabbur Ordna, rydda
Leigekøller Inn lager Stabbur Ordna, rydda
Vindskjermer Sjekk for vinter Står ok
Greenfee-hylle Sjekk for vinter Ok
Kaffeautomat Ivar Otto Vert tatt inn seinare
Kjøkken/Kiosk vaske/rydde  Rydda
Badet, hyller rydde  Rydda delvis
Laksene Satt inn på kontor
 
Oppslagstavla Renskes i kkje gjort
Range-skilt Skal inn på kontor Ordna, nokre er brukke
Skilt på banen Samle ukurante på kontor Ordna, nokre i vognhall
Småflagg puttegreen Inn Kontor
Vatningsanlegg, kraner Tømmes for vatn Ikkje gjort
Vintergreener Bruk gule kopper som hol  Ordna
GolfBox PC Georg for ettersyn Petter har den og router
Vognstall rydde   Ikkje gjort  
Brusautomat Tømt, strøm av  
Kioskautomat Hives Ikkje gjort
Vekslingsautomat Tømt og heve grunna gamle setler
Ordna
Ballmaskin Vert halde i gang
 
Kontor/Proshop Rydda Delvis ordna
Utelager dressesand SJEKK PRESENNING Ikkje gjort
Utelager Se over gjødsel og materiell Ikkje gjort