Golfklubben sitt 2023-Årsmøte blir onsdag 15 februar

Styret kommer med meir på denne sida.

Saksliste
Årsmelding 2022
Reknskap 2022
Informasjon om bana

Send sak du vil ha med i Sakslista til Styret (post @ legk.no) eller meld til nokon i Styret innan ei veke før møtet.
Plan er å ha møtet på Teams.

Styret ved Petter Lossius