Bane-status 29. mars – STENGT – Ikkje Endra

Bakken er anten ishard av tele, eller blaut, på alle hol grunna overvatn og tele. Det er tele på greenar og dei kan ikkje spelast. Hol 1 og 3 har is/vatn på fairway og framleis lite sol. Vårvarmen kan endre dette, men tela må gå først og veret er framleis meldt kaldt. Fram til Skjærtorsdag var det framleis nattefrost (-5 °C) og inga endring.
Me held auge med status men bana vert ikkje opna i Påska.
Dugnad blir laurdag 7. april.