Kontakt Oss

Lærdal Golfklubb
Postboks 115
6886 LÆRDAL

Tlf:471 76 404 (ikkje sms)
post krøllalfa legk.no

Grasrotnr: 983 897 126
Grasrot-midlar støtter klubben!