Alle innlegg av Petter Lossius

Oppdatering på Framdrift Arbeid Ny Bane

Link til full oversikt – Framdrift Arbeid Ny Bane
.
Nyaste Aktivitet – Planprogram – Godkjenning-prosess
Neste no er å sette i gang Høyring – dette må iverksettast av klubben selv – Styremøte på det torsdag 28. mai.
.
Kommunestyret vedtok: Kommunestyret er positiv til at planområdet for ny golfbane på Ljøsne vert utvida til å omfatte masseuttak på Mo, og at framlegg til Planprogram for felles planprosess vert lagt ut til offentleg ettersyn og høyring.

AVSLUTNING DUGNAD

DET VERT AVSLUTNINGSDUGNAD LAURDAG 26. OKTOBER kl 10-15.
GOLFKLUBBEN YNSKER ALL HJELP VELKOMMEN.

Dugnadsturnering, 6 hol.
Varm mat.
Rydding.

SISTE OFFISIELLE DAG FOR SPEL PÅ BANA ER SØNDAG 20. OKTOBER 2019.
Det vert truleg mogleg å spele meir utover hausten, men arbeid vert starta med fjerning anlegg.

BANA VERT IKKJE OPNA I 2020.

Lærdal Golfklubb arbeider med prosjekt ny golfbane. Det er godkjent av Lærdal Kommune. Opning ny bane kan bli tidleg 2021.
.
.
.
.