Alle innlegg av Petter Lossius

SlagSpel 23. juni

Resultat: Vinnar vart Jørn Eldegard føre Espen Berg og Sturla Berg – ti spelarar stilte, dei tre skrev seg ned og fire holdt sona.  Klikk link til GolfBox under KOMMANDE HENDINGAR til høgre.

SlagSpel 19. mai Resultat : Øystein Ullebø Sandnes og Jørn Eldegard spelte bra nok til nedskriving, elles var Odd Inge i buffersona medan øvrige seks av dei ni som deltok fikk ei justering oppover. Flott ver, men ikkje så bra tilhøve på greener i dag – grasvekst er ujamn no når varmen har starta. Greenar vil bli dressa to eller tre gonger neste to veker og vi skal ha bra greenar igjen start juni. Neste turnering? Sjå linkar til høgre.

TEXAS SCRAMBLE

Neste Scramble er onsdag 3. juli og så 24. juli – sjå høgre side under
KOMMANDE AKTIVITETER.

Scramble 12. juni
Seks lag, knepen siger til Espen Berg/Didde Gjerde med 47 slag føre tre lag på 48 Oddvar Aalen/Petter Lossius, Øystein Sandnes/Eirik Fimreite og Kjetil Karlsen/Johann Traustasson. Elles deltok Erling O. Aarethun/Per Arve Paulsen og Vidar Øygard/Einar Asperheim. Moro spel i mykje vind. Det var pokalpremie for nærest flagget, hol 10, som vart vunne av Petter Lossius med 255.8 cm. Neste scramble satsar med på pokal og for lengste drive hol 6 og 12.

Scramble 22. mai
Klar siger denne gang, 41 slag til Tor Erik/Joakim. Nivået er skjerpa nå. Neste lag var Oddvar/Petter med 49 og videre Henry/Ole Morten, Øystein/Eirik, Jørn/Ivar Otto og Vidar/Einar.

Scramble 2. mai
Berre to slag skilte fem lag etter turneringa. Tor Erik og Joakim kom inn best med 47 slag, Ivar Otto og Didde landa på 48 slag og tre lag hadde 49 slag – Einar/Normann, Per Arve/Erling og Oddvar/Petter. Ikkje spesielt skarpe tal slag til å vere Scramble, men turneringa blir mest huska for haglskurane som fyrst dekte greenane kvite, smelta vekk og så kom tilbake og ga interessante tilhøve for putting.

Banestatus

Første vertikalskjæring greenar tirsdag 28. Greenar er derfor treigere til neste klipping. Etter vertikalskjæring vil graset vekse saman bettre og gi jamnare dekking. Neste dressing blir omlag 5. juni – skal gi raskere greener.
Fairway nettopp klipt.
Rough nettopp klipt.
Høgt gras langs bekker er trimma.
.

Einar Hagen

Einar Hagen, Æresmedlem i klubben, gjekk bort mandag 13. mai 2019. Han var ein av initiativtakarane til ein golfklubb i Lærdal omkring århundreskiftet, og han tok del i arbeid som leidde til at klubben vart stifta 1. januar 2000. Einar fortsatte som ein nykelperson dei neste åra med fleire år som leiar, og etter kvart som støttande styremedlem. Han var en golfspelande leiar og sytte etterkvart å skape Seniorgruppa, som framleis er den best fungerande spelargruppa i klubben. Einar Hagen vart samrøystes innstemt som Æresmedlem i Lærdal Golfklubb i 2012. Klubben takkar Einar Hagen og familien hans for innsats opp gjennom åra.

Texas Scramble 2. Påskedag

Årets fyrste Scramble ga klar siger til Øystein Ullebø Sandnes/Eirik Fimreite med 69 slag over 18 hol. Flott ver som ble varmt utpå dagen, og nyklipte greenar og nysatte flagg bidrog til ein god dag på bana. Fire lag var med, dei tre andre var
Per Arve Paulsen/Ivar Otto Rikheim
Oddvar Aalen/Petter Lossius
Kjetil Karlsen/Morten Sortland
Sjå under Hendingar til høgre på sida for terminliste.