Årsmøte Tirsdag 11. februar kl 1830 på Klingenberg Hotell, Årdalstangen

Hovedsaker
Orientering nye bana
Oppsummering tiltak etter Ekstraordinært Årsmøte 20. november
Status etter offentleg høyringsrunde 24. januar.
Golfspel 2020, nyttige avtaler med nabo-banar.
Klubbtur Spania mars.
Vanlege Årsmøte saker som årsmelding, reknskap og val.

Full saksliste kommer.
Send inn saker du vil ha tatt opp til post @ legk.no.