Ekstraordinært Årsmøte 20. november

Styret inviterer til ekstraordinært årsmøte kl 1900 onsdag 20. november 2019 på Klingenberg Hotell, Årdalstangen.

Hovedsak er arbeidet med bygging av ny golfbane i Lærdal. Prosjektet vil gi status og presentere arbeid til nå og framover.

Det har vært endringer i planer siden Ekstraordinært Årsmøte 9. januar 2019 og Styret og Prosjektet vil legge fram disse og søke støtte fra Årsmøtet til videre arbeid.