Ekstraordinært Årsmøte om nye golfbana onsdag 9. januar kl 18 på Haabakken

Orientering om arbeid til no og framover. Klarering midlar til arbeid frå klubben.