Lokal Regel Droppsone Hol 1, 2

Vi vil ikkje at spelar skal gå i høgt gras. Difor Droppsone ved green hol 2. Fri dropp gjeld for Hol 1 når ball er i høgt gras i bakke foran raud tee. Fri dropp gjeld for Hol 2 når ball er i høgt gras ved låven.