Golfklubben søker etter område for ny bane i Lærdal

Som venta vedtok Årsmøtet i Lærdal Golfklub samrøystes å finne område for ny bane. Avtalen for nåværande område går ut om tre år og ein ønsker å flytte til ny bane etter denne tida. Grunneigarar som ønsker meir informasjon kan kontakte golfklubben på post@legk.no. Send Mail Sjå og artikkel i Sogn Avis 22. mars.