Ekstraordinært Årsmøte 20. november

Styret inviterer til ekstraordinært årsmøte kl 1900 onsdag 20. november 2019 på Klingenberg Hotell, Årdalstangen.

Hovedsak er arbeidet med bygging av ny golfbane i Lærdal. Prosjektet vil gi status og presentere arbeid til nå og framover.

Det har vært endringer i planer siden Ekstraordinært Årsmøte 9. januar 2019 og Styret og Prosjektet vil legge fram disse og søke støtte fra Årsmøtet til videre arbeid.

AVSLUTNING DUGNAD

DET VERT AVSLUTNINGSDUGNAD LAURDAG 26. OKTOBER kl 10-15.
GOLFKLUBBEN YNSKER ALL HJELP VELKOMMEN.

Dugnadsturnering, 6 hol.
Varm mat.
Rydding.

SISTE OFFISIELLE DAG FOR SPEL PÅ BANA ER SØNDAG 20. OKTOBER 2019.
Det vert truleg mogleg å spele meir utover hausten, men arbeid vert starta med fjerning anlegg.

BANA VERT IKKJE OPNA I 2020.

Lærdal Golfklubb arbeider med prosjekt ny golfbane. Det er godkjent av Lærdal Kommune. Opning ny bane kan bli tidleg 2021.
.
.
.
.