Årsmøte blir onsdag 6. februar 2019 kl 18 på Haabakken

Send inn saker du ynskjer å ta opp til post@legk.no.
Mail legk@postno om du ønsker kopi dokument.
Det vert pizza og kanskje quiz. Møt Opp, Helsing Styret

Dokument til Årsmøtet – dokument er i PDF-format.
Loven til Lærdal Golfklubb i eige vindu

Sakliste i eige vindu (klar)

Sak4 Årsmelding 2018 i eige vindu (klar)

Sak5 Årsrekneskap 2018 vert lagt fram samen Revisormelding (klart)

Sak 12 Forslag budsjett 2019 vert lagt fram på Årsmøtet (klart)