Einar Hagen

Einar Hagen, Æresmedlem i klubben, gjekk bort mandag 13. mai 2019. Han var ein av initiativtakarane til ein golfklubb i Lærdal omkring århundreskiftet, og han tok del i arbeid som leidde til at klubben vart stifta 1. januar 2000. Einar fortsatte som ein nykelperson dei neste åra med fleire år som leiar, og etter kvart som støttande styremedlem. Han var en golfspelande leiar og sytte etterkvart å skape Seniorgruppa, som framleis er den best fungerande spelargruppa i klubben. Einar Hagen vart samrøystes innstemt som Æresmedlem i Lærdal Golfklubb i 2012. Klubben takkar Einar Hagen og familien hans for innsats opp gjennom åra.

SlagSpel 19. mai

For Resultat, klikk link til GolfBox under KOMMANDE HENDINGAR til høgre.
Som lista viser, Øystein og Jørn spelte bra nok til nedskriving, elles var Odd Inge i buffersona medan øvrige seks av dei ni som deltok fikk ei justering oppover. Flott ver, men ikkje så bra tilhøve på greener i dag – grasvekst er ujamn no når varmen har starta. Greenar vil bli dressa to eller tre gonger neste to veker og vi skal ha bra greenar igjen start juni. Neste turnering? Sjå linkar til høgre.

TEXAS SCRAMBLE 2. mai

Berre to slag skilte fem lag etter turneringa. Tor Erik og Joakim kom inn best med 47 slag, Ivar Otto og Didde landa på 48 slag og tre lag hadde 49 slag – Einar/Normann, Per Arve/Erling og Oddvar/Petter. Ikkje spesielt skarpe tal slag til å vere Scramble, men turneringa blir mest huska for haglskurane som fyrst dekte greenane kvite, smelta vekk og så kom tilbake og ga interessante tilhøve for putting.
Neste turnering? Klikk link under KOMMANDE HENDINGAR til høgre.

Texas Scramble 2. Påskedag

Årets fyrste Scramble ga klar siger til Øystein Ullebø Sandnes/Eirik Fimreite med 69 slag over 18 hol. Flott ver som ble varmt utpå dagen, og nyklipte greenar og nysatte flagg bidrog til ein god dag på bana. Fire lag var med, dei tre andre var
Per Arve Paulsen/Ivar Otto Rikheim
Oddvar Aalen/Petter Lossius
Kjetil Karlsen/Morten Sortland
Sjå under Hendingar til høgre på sida for terminliste.

kontingent for 2019

Faktura med medlemskontingent for 2019 er no sendt ut pr. e-post (ligg muligens også i Golfbox). Me oppfordrar alle til å betala kontigenten snarast råd då dette skapar mindre etterarbeid for klubben. Ta kontakt på e-post post@legk.no eller tlf 47176404 (ikkje SMS) ved eventuelle spørsmål.